Скайтел, Жи-Мобайл, Юнител, Мобиком операторуудын дугаарыг тээврийн хэрэгслийн зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авах дугаараар бүртгүүлэх боломжтой.
Зөрчлийн мэдээлэл хүлээн авах тээврийн хэрэгслийн УЛСЫН ДУГААР-ыг оруулж өгнө.
Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн ОВОГ, НЭР-ийг оруулж өгнө.
Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн РЕГИСТРИЙН ДУГААР-ыг оруулж өгнө.
Зөрчлийн мэдээлэл хүлээн авах УТАСНЫ ДУГААР-ыг оруулж өгнө. / Скайтел, Жи-Мобайл, Юнител, Мобиком /
Зөрчлийн мэдээлэл хүлээн авах ЦАХИМ ШУУДАНГИЙН ХАЯГ-ийг оруулж өгнө.
Торгуулийн хуудас хүлээн авах хаягаа үнэн зөв бөглөж өгнө үү. Таны уг бүртгүүлсэн хаягаар торгуулийн хуудсыг хүргэж өгнө. Хаягийн мэдээллээ буруу бөглөснөөс үүдэн гарах асуудлыг та өөрөө хариуцна.